LÀM GÌ CỤ THỂ ĐỂ TẠO PHƯỚC CHO CHÍNH MÌNH!


Đức Phật dạy chúng ta hãy nương tựa vào chính mình bởi vì chúng ta là người tự tạo ra nghiệp tốt, nghiệp xấu, và là người tự gặt hái những kết quả hạnh phúc hoặc đau khổ tương ứng với những việc chúng ta đã làm.

Phật dạy cho chúng ta tám cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ đó là:

1- Bố thí
2- Giữ giới trong sạch
3- Thiền tập
4- Hoan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm
5- Khiêm tốn
6- Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện
7- Thường xuyên đọc kinh nghe pháp
8- Hoằng pháp lợi sinh

Ngoài tám cách tạo phước đức như Đức Phật dạy thì việc chúng ta đối xử với chính bản thân mình cũng là một phần tạo nên phước đức cho chính mình.

Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng:
+ Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác.
+ Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra.
+ Tâm là chủ nhân của bao điều họa phúc, là ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động tốt hay xấu.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
"Dù lên non, xuống biển, vào hang,
nghiệp báo vẫn theo con người như hình với bóng,
không ai có thể tránh được".

Nghĩa là nếu như con người không biết tu nhơn tích phước, chỉ lo tạo tội tạo nghiệp, trong cuộc sống đấu tranh giành giựt hằng ngày, cho đến khi quả báo thuần thục, không ai có thể tránh được, dù cho người đó là bất cứ ai trong thế gian này, không phân biệt vua quan, chức quyền hay thường dân, giàu sang hay nghèo hèn, học thức hay bình dân, nam phụ lão ấu, tín đồ hay chức sắc.
Thì chúng ta đều phải bình đẳng khi đối trước nghiệp lực,tức là đều phải vay trả trả nghiệp như nhau.

Xin thường niệm: 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?