10 CÁCH GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI!


1. Để người sắp mất nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp, thiện lành.
2. Giữ phòng ốc và nơi xung quanh vị ấy ở sạch sẽ, mát mẻ.
3. Cúng dường đến đức Phật (hướng dẫn vị ấy làm hoặc chúng ta cúng dường cho vị ấy nhìn thấy).
4. Thắp sáng căn phòng (vào ban đêm), giữ phòng có đầy đủ ánh sáng.
5. Thay mặt vị đó cúng dường hoa và những vật dụng khác (ví dụ đến chư tăng) và nói vị ấy hoan hỉ, hình dung về những hình ảnh cúng dường đó.
6. Thỉnh chư tăng hay tự mình tụng kinh Điềm Lành, kinh Bảo Hộ Paritta cho vị đó nghe.
7. Những người chăm sóc bên cạnh vị ấy không nên khóc than, sầu ưu.
8. Nhắc nhở vị ấy về những phước thiện mà vị ấy đã làm trong đời này.
9. Làm cho vị ấy hoan hỉ/ tuỳ hỉ với những phước báu mà người khác làm để chia phước đến vị ấy.
10. Rải tâm từ cho vị ấy.

( Chép lại từ bài giảng của Ngài Sayadaw U Kuṇḍadhāna trong buổi học ngày 26/10/2022. Chúng tôi có hiệu đính lại đôi chút phần dịch Việt để câu chữ rõ ràng và dễ hiểu hơn.)

Namo Buddhaya 

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?