KHI NÀO LÀ PHẬT ?!


1. Ăn chay chưa là Phật. Chay miệng, chay cả cõi lòng hẹp hòi, xét nét nhân gian.., trải tình yêu thương muôn loài. Chính là Phật!

2. Ở trong chùa chưa hẳn là Phật. Ngồi giữa chợ đời bụng dạ bao dung thiên hạ, chính là Phật!

3. Thấy chuyện sinh tử vô thường, dừng lại, buông bỏ, quay về tìm lại bản tâm . Chính là Phật!

4. Bỏ giàu sang chưa phải là Phật, tìm khổ hạnh cũng chưa hẳn là Phật. Sống tỉnh thức không rơi vào cực đoan, chính là Phật!

5. Tin vào kiếp trước, kiếp sau, chưa là Phật, thay đổi bản tâm, quyết tâm để không sa vào luân hồi. Chính là Phật!

6.Việc xấu nhỏ nhiệm không làm, việc tốt rất nhỏ cũng không bỏ qua. Chính là Phật!

7. Làm việc tốt mà mong hưởng quả Phước ở tương lai, chưa là Phật. Làm việc tốt cho người mà bặt luôn cả ý nghĩ rằng ''mình đang làm việc tốt''. Chính là Phật!

8. Thấy người nghèo nàn khổ hạnh không khinh rẻ, thấy người Phước báu giàu sang không hâm mộ, ước mơ. Chính là Phật!

9. Thấy bản thân mình Phước mỏng không buồn, thấy người ác bị quả báo không vui. Chính là Phật!

10. Nếu phải thốt ra một lời nghiệt oán, chọn im lặng. Chính là Phật!

11. Nếu phải lưu giữ một thứ gì đó theo ý mình mà làm phiền luỵ người khác, chọn buông bỏ. Chính là Phật!

12. Tìm đến câu kinh chưa là Phật, thấm lời kinh, thấy rõ cái ngã vốn phù du, sương khói. Chính là Phật!

13. Không vấn vương quá khứ, không vọng cầu tương lai. Nhìn hiện tại như nước chảy mây trôi, miệng mỉm nụ cười Vô Niệm.
Người ấy chính là Phật.

Hiểu những điều trên, soi gương liền thấy Phật!

Như Thị

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?