NĂM ĐIỀU NHÂN QUẢ PHẢI KHẮC GHI!


1. Khi con nói xấu ai đó để làm họ phải mất danh dự và đau khổ thì chắc chắn rằng tương lai đến lượt con sẽ bị như vậy.

2. Con sẽ không bao giờ thành công nếu trong lòng con đố kị với những người tài giỏi hơn mình.

3. Một khi tâm con làm điều ác mà không cảm thấy sợ hãi hay hối lỗi thì hiểu được rằng con đang dần đi vào cõi khổ.

4. Khi chưa báo hiếu được cho cha mẹ thì đừng xem tình yêu ngoài kia là tất cả.

5. Phật pháp là con đường tối thượng đi đến giác ngộ và bình an, nếu đủ duyên gặp rồi hãy cố gắng tu tập.

Sưu tầm

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?