10 ĐIỀU RĂN NHẮC BẢN THÂN


1. Học Phật là để sửa chính mình, không phải để sửa người khác. – HT. Tịnh Không

2. Biết được lỗi lầm của mình là giác ngộ, sửa đổi lỗi lầm của mình là tu hành. – HT. Tịnh Không

3. Thuận cảnh không sanh tâm tham luyến, nghịch cảnh không sanh tâm sân hận, đó chính là tu hành. – HT. Tịnh Không

4. Làm lợi ích cho người là thiện, làm lợi ích cho mình là ác. – HT. Trung Phong

5. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. – Cổ nhân

6. Trong thuận cảnh nghĩ đến vô thường, trong nghịch cảnh nghĩ đến nhân quả. – Cổ nhân

7. Người khác đối xử với mình ra sao là nhân quả quá khứ của mình, mình đối xử với người khác ra sao là nhân quả tương lai của mình. – Cổ nhân

8. Dùng tâm hổ thẹn để xét bản thân, dùng tâm cảm ân để nhìn thế giới. – Cổ nhân

9. Dùng tâm trách cứ người khác để trách cứ chính mình, dùng tâm tha thứ cho mình để tha thứ người khác. – Phạm Thuần Nhân

10. Bất kể người khác có trọn hết bổn phận với ta hay không, ta đều phải trọn hết bổn phận của ta đối với họ. - Ấn Quang đại sư

Sưu tầm

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?