QUY LUẬT NHÂN QUẢ CỦA VŨ TRỤ…


1. Bố thí cứu giúp người thì tương lai được phước báo giầu sang phú quý.

2. Cúng dường chư Phật tương lai được phước báo thân tướng đẹp, có chức quyền, thông minh.

3. Làm đường, làm cầu được phước báo giầu có, sang trọng.

4. Ích kỷ, bỏn sẻn, không giúp người , tương lại nhận quả báo người nghèo hèn, kém cỏi.

5. Người độc ác, thâm hiểm, hận thù oán hận... sát sinh nhiều, giết người thì xuống địa ngục trả tội xong đầu thai làm súc sinh, rất khó được tái sinh lại làm người, nếu còn phước làm người cũng là người khờ dại, thấp hèn..

6. Người độc ác, thâm hiểm, tàn nhẫn, thù hận, oán giận... giết hại con vật nhiều, ăn thịt nhiều, chết đọ súc sinh để trả nợ, rất khó tái sinh được làm người.

7. Ăn chay, trang nghiêm lễ Phật được phước báo khoẻ mạnh, bình an, trường thọ.

8. Tôn trọng người, thương giúp người đơn độc khó khăn, kiếp sau được gia đình đầm ấm, cha mẹ song toàn.

9. Người phóng sinh nhiều con vật, không hại vật, được khoẻ mạnh, trường thọ.

10. Sống hoà hợp chung thuỷ, kiếp sau được gia đình vợ chồng hoà hợp gia đình an vui hạnh phúc.

11. Dâng dầu đèn, điện cúng Phật, được phước báo sáng mắt.

12. Người sống quên ơn phụ nghĩa, kiếp sau là người thấp hèn.

13. Người sống tham lam, gian tham, keo kiệt, bỏn sẻn, không thương người, chết làm ma đói, quỷ đói , rất khổ sở, rất khó tái sinh được làm người.

14. Người chiếm dụng tiền của cải, của người khác, kiếp sau làm thân trâu bò, ngựa... để trả nợ.

15. Tự hào về điều gì thì tương lai mất điều đó.

Người mà có bản ngã tức cái tôi lớn thì cuộc đời luôn thất bại, đau khổ.
Người có bản ngã nhỏ, tức cái tôi nhỏ, luôn nhường nhịn thì cuộc đời luôn thành công, thành đạt con cháu trưởng thành và cao sang…

Xin thường niệm:
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?