CHỚ HƯỞNG HẾT PHƯỚC...

Đức Phật dạy: Trong thế gian này người giàu sang phú quý, sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại...

Không phải bổng dưng mà có... Mà đó là do kết quả tu nhân, tích đức... Của họ trong nhiều đời trước.

Trong cuộc đời này, không có gì là tự nhiên mà có, đương nhiên hay tự nhiên mà thành.

Vì vậy muốn được giàu sang, quyền quý, sung túc ở hiện tại và trong tương lai...

Tuỳ theo hoàn cảnh và điều kiện mà chúng ta có thể bố thí hoặc cúng dường.

Muốn được giàu sang, nhiều của cải mà không chịu bố thí, cúng dường thì e rằng không có cơ hội.

Để vượt qua hiểm nghèo. Phật dạy Pháp bố thí...

Đức Phật dạy: Thực hành làm Phước, bố thí, cúng dường..! Là một trong những tiêu chí đầu tiên để cầu Phước báo.

Trong đó Đức Phật khẳng định: "Nếu ai muốn hiện tại và trong tương lai mai sau hưởng quả báo tốt đẹp, thì ngay bây giờ phải biết gieo trồng Phước Đức.

Người đủ ăn, đủ mặc. Là người có Phước Đức...

Người có Phước, có Đức là người có cuộc sống vật chất, phương tiện đầy đủ. Nên nhớ làm Phước tất được Phước...

Hưởng Phước mà không tiếp tục làm Phước sẽ hết, người làm Phước là người biết làm lành, sẳn sàng dấn thân vì lợi ích của tha nhân...

Vô Thường

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?