Ý NGHĨA CHỮ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

1 : Chữ "Nam" là bớt lòng tham
Đã quy y Phật chớ làm bất nhân.

2 : Chữ "Mô" đổi tính tu nhân
Trao đổi trí tuệ tinh thần từ bi.

3 : Chữ "A" chớ có sân si
An hòa, từ kính khắc ghi tâm mình.

4 : Chữ "Di" chớ có sát sanh
Bỏ ác, làm thiện chớ khinh muôn loài.

5 : Chữ "Đà" chớ có tham tài
Của người người giữ, lòng hoài chớ tham.

6 : Chữ "Phật" tâm tính phân minh
Lòng luôn kính Phật, trọng Tăng trung thành.

Thầy Thích Tuệ Nhật.

Xin thường niệm:

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?