TÁM ĐIỀU DIỆT TRỪ OÁN THÙ

1. Đừng chỉ trích người khác, trước mặt cùng sau lưng, hay bất cứ nơi nào, oán thù tự tiêu diệt.

2. Đừng tự đề cao mình, đừng thiên ái về mình, đừng cho mình số một, chấm dứt tâm hơn thua, oán thù tự tiêu diệt.

3. Sống chánh niệm tỉnh giác, buông bỏ tham dục, vắng bặt mọi mưu cầu, đừng nặng nề lợi nhuận, oán thù tự tiêu diệt.

4. Đừng tự khoe đạo đức, đừng tự khoe tài năng, sống chân thật khiêm cung, nhiệt tâm trong hành động, oán thù tự tiêu diệt.

5. Không ba hoa chích choè, không tìm cầu hình thức, sống thật có nội dung, với niềm tin thanh tịnh, oán thù tự tiêu diệt.

6. Khi vui không lời hứa, khi giận không lời trách, quay về tự quán sát, giữ tâm ý lắng trong, oán thù tự tiêu diệt.

7. Hãy giữ tâm bình thản, trước kẻ oán người thân thuận nghịch đều dược liệu, nuôi lớn tâm bồ đề, oán thù tự tiêu diệt.

8. Đừng tự cho mình đúng, đừng kết luận người sai, đúng sai đều huyễn mộng, thường quán sát như thế, oán thù tự tiêu diệt.

Xin chia sẻ bài pháp này đến với nhiều người, cùng nhau thực hành để thế gian này vơi bớt những ân oán nhé!

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?