NGƯỜI CÓ DUYÊN VỚI PHẬT

Nếu một người, chưa đủ duyên chín mùi với Phật pháp, dù có giảng giải bao nhiêu cũng là không đủ. Nhưng khi duyên đến, dù không có người dẫn dắt, họ vẫn tự đi tìm lấy đạo.

Mỗi người đều có duyên nghiệp, căn cơ dày mỏng khác nhau.. Có người từ khi còn bé đã có tâm Phật, không sát sinh hại vật còn làm điều lành. Có người khi đến tuổi trưởng thành, gặp nhiều biến cố mới thấy con đường đạo. Bạn phải hiểu rõ việc này đều do duyên đã gieo từ muôn kiếp trước. Nhà Phật ví cõi đời như bể khổ, trong đó chúng sinh chìm nổi trôi dạt.. Chư Phật và Bồ-tát dong thuyền Bát-nhã để cứu vớt chúng sanh đang chìm nổi qua cơn nguy kịch, tìm đến bờ giác.

Người đang ngụp lặn nay lại thấy thuyền Bát-nhã, vui mừng không tả xiết. Đó là duyên Phật đã đến chín mùi. Người còn có thể bơi giỏi, cho dù thấy thuyền Bát-nhã kề bên cũng không màn đến, đó bởi vì duyên Phật họ vẫn chưa đến. Ta phải hiểu rõ điều này để không phiền trời đất chẳng buồn thế gian.

Theo: Phật Giáo Việt Nam

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?