10 PHẬT DUYÊN TRONG ĐỜI

1. Trong tâm có Phật chính là Phật duyên

2. Vứt bỏ đi cái dục vọng xấu chính là Phật duyên

3. Đối diện với cuộc sống một cách bình hòa chính là Phật duyên

4. Có trách nhiệm với việc làm của mình là Phật duyên

5. Có tín niệm tốt lành chính là Phật duyên

6. Làm việc có trí huệ chính là Phật duyên

7. Giỏi điều phục thân tâm chính là Phật duyên

8. Rộng lượng đối với người chính là Phật duyên

9. Biết chờ đợi chính là Phật duyên

10. Thiện từ chính là Phật duyên

Pháp Duyên.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?