NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG QUANG

Mỗi người trên thân đều có ánh sáng, chỉ là màu sắc ánh sáng, có lớn nhỏ khác nhau
- Người thiện lương, ánh sáng của họ khá rực rỡ;
- Người tâm xấu bất lương, trong tâm bất thiện, ánh sáng của họ khá tối tăm;
- Người phước báo sắp hết, ánh sáng của họ vô cùng ngắn;
- Người phước báo lớn, ánh sáng của họ vô cùng cao;
- Người niệm Phật, thì ánh sáng của họ dung hòa với ánh sáng của Phật A-Di-Đà.
Ánh sáng của Phật A-Di-Đà là VÔ LƯỢNG QUANG; cho nên ánh sáng phát ra trên thân người niệm Phật cũng là VÔ LƯỢNG QUANG
Chúng ta lấy việc niệm Phật làm pháp thân huệ mạng của chúng ta, suốt đời niệm Phật, nhìn từ góc độ tục đế dường như bị thiệt thòi, nhưng thật ra là chiếm ưu thế. Tại sao vậy? Bởi vì suốt đời chúng ta đều có Phật để niệm, có Phật để nương tựa, Phật A-di-đà đều bảo vệ cứu độ chúng ta, tương lai đến tiếp dẫn chúng ta, có thể nói người niệm Phật ra vào đều được Phật bảo hộ che chở.
Người thường không có Di-đà để niệm, không có Di-đà để nương tựa, cho nên cả đời của họ luôn tràn đầy sự bất hạnh, nội tâm lo buồn khổ não, họ ra vào không thể được bảo hộ, không thể được bình an, có thể nói là không có chỗ nương tựa.
Chúng ta là người niệm Phật, hiện đời có thể tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành; hơn nữa, có Phật có thể niệm, vẫn có thể hàng phục vọng tưởng tạp niệm của chúng ta, điều khiển tinh thần tư tưởng của chúng ta, khiến cho thân tâm chúng ta nhẹ nhàng an ổn, và tâm linh lúc nào cũng vui chơi trong cảnh giới của Phật.
Pháp Sư Huệ Tịnh
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?