BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ TÂM THÁNH THIỆN

1. Sống trong giản dị không hưởng thụ, thích tu hành (tìm lỗi mình, sám hối, sửa lỗi, ...), có hiếu với cha mẹ, đối xử tốt với mọi người, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn, sống công bằng, công minh, chính trực, bình đẳng với mọi người.

2. Tôn Kính người tài đức, tôn kính Phật, Pháp ,Tăng, trân quý và hướng tới lối sống cao thượng.

3. Tâm từ bi rộng mở, thấy ai cũng thương, thương cả muôn loài, không có tâm hại người, hại vật.

4. Hay giúp đỡ người, cứu vật, không sát sinh.

5. Không tham, không sân giận, không si mê, không ghen ghét, hơn thua đố kỵ, hay nhường nhịn, không nói xấu người.

6. Có tiền chỉ nghĩ đến làm phước giúp người, giúp đời, tận tụy với đời, không chấp công.

Cả đời người sống thiện, làm lợi cho đời, sau khi bỏ thân sẽ sinh thiên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
- Sưu tầm -

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?