ĐẠO PHẬT ĐẸP NHƯ THẾ NÀO?

Thứ nhất: đạo Phật là một tôn giáo hiền lành nhất thế giới, vì Đức Phật đặt vấn đề không gây tổn hại đến muôn loài là cái giới luật hàng đầu. Chúng ta sống gần một người tu theo đạo Phật thì rất yên tâm vì họ chẳng bao giờ làm tổn thương ta dù là một lời nói.

Thứ hai: đạo Phật là một tôn giáo nói về Luật Nhân Quả công bằng nhất thế giới. Đạo Phật đưa ra một Luật Nhân Quả tinh vi, cặn kẽ, sâu sắc, chi tiết nhất để dạy cho đời. Đức Phật đã nói rõ “Không nơi nào trên đời này dù trên trời, dưới biển, hay trong hang đá mà người làm điều ác có thể tránh được hậu quả của hành động bất thiện”.

Thứ ba: đạo Phật là một tôn giáo nói về tình thương vô hạn nhất.

Thứ tư: đạo Phật là một tôn giáo có lý giải về vũ trụ sâu sắc nhất không đạo nào bằng.

Thứ năm: đạo Phật là một tôn giáo có mục tiêu tu hành kỳ lạ nhất thế giới, đó là mục tiêu Vô Ngã.

Thứ sáu: đạo Phật là một tôn giáo có một đặc tính rất là dễ thương đó là đồng hành cùng dân tộc nhất.

Thứ bảy: đạo Phật là một tôn giáo tiến bộ nhất trong các tôn giáo trên thế giới, vì những người tu theo đạo Phật cư xử với nhau không có mạnh được, yếu thua.

TT. Thích Chân Quang.

Nguyện cầu cho Phật Pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi!

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?