12 ĐIỀU NHÂN QUẢ

1. Thích cho đi, ngày càng nhiều phước báu;
2. Thích cảm ơn, điều thuận lợi nhiều hơn;
3. Thích giúp người, ta thường gặp quý nhơn;
4. Thích oán trách, ngày thêm nhiều phiền não;

5. Thích mãn nguyện, niềm vui hay lai đáo;
6. Trốn tránh thời, thất bại rất chua cay;
7. Thích sẻ chia, bè bạn đến hằng ngày;
8. Thường giận dữ, ngày càng nhiều bệnh tật;

9. Thích chiếm dụng, sau này thành hành khất;
10. Bố thí thường ngày càng được giàu sang;
11. Thích hưởng thụ, nợ khổ lắm đeo mang;
12. Thích học hỏi, ngày càng tăng trưởng.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?