SỐNG HẠNH PHÚC THEO PHẬT PHÁP

Những cư sĩ, Phật tử, người kính Phật, yêu mến đạo Phật có thể thực hành những điều đức Thế Tôn dạy cho bạch y Singala (cư sĩ phật tử) cách sống hướng thượng cao đẹp, an vui, hạnh phúc như sau:

1. Chọn một nghề sinh sống chính đáng lương thiện có ích lợi cho nhiều người, không gây tổn hại cho người vật thiên nhiên môi trường.

2. Thường gần gũi, thân cận học hỏi với những người hiền đức, những thiện tri thức.

3. Sống hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ ông bà, chăm sóc thương yêu vợ chồng con cái cháu chắt.

4. Biết bố thí, chia sẻ tài vật, tri thức, hạnh phúc với nhiều người, không ích kỷ cố chấp.

5. Biết tri ân, báo ơn, khiêm nhượng, ít ham muốn, biết đủ trong đời sống.

6. Biết chọn nơi sinh sống thuận tiện cho việc học hành, tu tập, thăng tiến sự nghiệp, tạo các nghiệp lành, phúc thiện.

7. Tập nếp sống lương thiện, trong sạch, tích cực và cao thượng. Bỏ dần các thói quen bất thiện không tốt cho thân và tâm.

8. Tin sâu luật nhân quả, lấy tình thương không vướng mắc làm lẽ sống, lấy trí tuệ vô ngã làm sự nghiệp.

9. Dành thời gian học hỏi giáo pháp giác ngộ, ngồi thiền, tụng kinh, học Phật, khuyên cả nhà cùng làm.

10. Thực hành thiền quán, phá vỡ mê lầm chuyển hóa cảm xúc tiêu cực, tiêu trừ phiền não, thăng hoa tinh thần, tâm linh.

11. Tận tâm tận lực hộ trì truyền bá Phật pháp, cứu giúp bá tánh khốn khó, góp phần xây dựng nếp sống tốt cho xã hội nhân sinh.

ĐĐ.TS.Thích Hạnh Tuệ

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?