5 ĐỨC CAO THƯỢNG CỦA PHẬT TỬ

1. Người cư sĩ Phật tử là người có lòng tin trong sạch, kiên cố đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu lý nhân - quả, hiểu rõ nghiệp báo. Vì tin nhân quả nên chọn lối sống lương thiện tích cực.

2. Người cư sĩ Phật tử là người biết trân quý, trân trọng giữ gìn năm điều giới pháp của Phật do chư Tăng trao truyền: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà hành, không dối trá, không rượu chè hút sách.
Ai sống mà giữ gìn 5 pháp này, đời sống của họ sẽ tốt, vui và thăng hoa

3. Người cư sĩ Phật tử là người có chánh kiến, chánh tri, không u mê, tin vào những điều vô căn cứ, không hợp đạo lý. Tin vào Phật pháp, chân lí do đức Phật thực chứng như thật. Tin vào điều thiện, tin mỗi người đèu có tính Phật.

4. Người cư sĩ Phật tử là người biết tạo phước lành trong Phật pháp, một lòng hộ trì chánh pháp, tận tâm cứu giúp những người khốn khó yếu thế, bất hạnh, thường vun bồi phúc đức trí tuệ.

5. Người cư sĩ Phật tử là người một lòng kính tin, thực hành Phật pháp, hết lòng phụng sự, giúp chư Tăng Ni truyền bá chánh pháp của đức Thế Tôn, khiến Phật pháp được trường tồn.

Người cư sĩ Phật tử có đủ năm pháp này là người hiền đức cao quý như đóa sen hồng, đóa sen trắng; như bạch ngọc trong đời tỏa sáng khắp nơi, làm đẹp nhân gian
Người cư sĩ Phật tử tại gia cần phải lòng tin kiên cố trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có chánh kiến nơi nghiệp của mình không mê tín dị đoan, không tin vô căn cứ, không tin vào sự may rủi, bói toán, mà chỉ có tin nơi giáo pháp Như Lai, tin vào nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi.

ĐĐ.TS.Thích Hạnh Tuệ

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?