4 LOẠI TÀI SẢN CẦN VUN TRỒNG

1. LÒNG TIN

Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Nhân Quả, tin khả năng thành Phật của chính mình.

2. ĐẠO ĐỨC

Không làm các việc ác, năng làm các việc lành, giữ năm giới, giữ tâm thanh tịnh.

3. TRÍ TUỆ

Đọc, nghe, nghiền ngẫm Kinh điển và nỗ lực thực hành để đạt thực chứng.
Rằng thì thế giới chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ.

4. BỐ THÍ

Bố thí nội tài, ngoại tài, bố thí vô úy và bố thí Pháp.

Cầu cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, giúp mình và mọi người tinh tấn tu tập giác ngộ giải thoát.

Thầy Thích Tuệ Nhật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?