NHẬN DIỆN NGUỒN GỐC KHỔ ĐAU

Kính lạy Đức Thế Tôn!

Ngài đã chỉ cho chúng con hai sợi dây đầu ràng buộc là sợi dây đam mê và sợi dây hận thù. Ngài đã chỉ cho chúng con sợi dây ràng buộc thứ 3 là sợi dây si mê.

Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã từng dạy cho chúng con si mê tức là không biết đường đi. Vì vậy cho nên cứ loanh quanh, luẩn quẩn hoài trong vòng khổ đau và sinh tử.

Nếu chúng con biết nhận diện khổ đau, những gốc rễ xa gần của khổ đau thì chúng con có thể thấy được cái nẻo thoát đưa tới an lạc và giải thoát. Chúng con thấy được con đường đưa tới an lạc và giải thoát tức là sự thật thứ 4, và thấy được Bốn diệu đế tức là thấy được con đường.

Chúng con nguyện quán chiếu để thấy được tự tánh của khổ đau, chúng con không còn tìm cách trốn tránh khổ đau nữa. Con tập nhìn khổ đau một cách can đảm để nhận diện nguồn gốc của khổ đau dưới dạng thực phẩm mà chúng con đưa vào trong thân tâm hàng ngày.

Những cái ước muốn căn bản nhất của chúng con, chính những ước muốn đó đưa chúng con về nẻo sinh tử.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?