TRONG THẾ GIAN CÓ 7 VIỆC CHẲNG ĐỒNG, ĐỀU DO TÂM TẠO RA.


1. TUỔI THỌ
- Tuổi thọ ngắn ngủi là do: Mong cầu cho người khác phải chết, giết hại chúng sinh, xây dựng đền thờ dâm thần.
- Tuổi thọ lâu dài là do: Thương yêu hết thảy các loài, phóng sinh cứu vật, sống thanh tịnh tích tụ phước đức.

2. BỆNH TẬT
- Thân thể nhiều bệnh là do: Gây hại cho chúng sinh, không giúp đỡ người bệnh khổ.
- Thân thể được ít bệnh là do: Thường lễ bái Tam Bảo, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ.

3. DUNG MẠO
- Thân hình, dung mạo xấu xí là do: Thường khởi tâm sân hận, tranh chấp với người khác; che lấp, ngăn cản ánh sánh Phật Pháp; cười nhạo hình dung xấu xí của người khác.
- Thân hình, dung mạo đoan trang, đẹp đẽ là do: Thường khởi tâm nhẫn nhục, nhu hòa; tu sửa, kiến tạo hình tượng chư Phật; bố thí thức ăn cho người khác.

4. UY THẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC
- Không tự có uy thế đối với người khác là do: Đối với sở hữu ủa người khác sinh lòng ghen ghét, đố kỵ; không thừơng tu tích phước .
- Tự có uy thế đối với người khác là do: Không ôm lòng ghen ghét, đố kỵ người khác, luôn giữ lòng thanh tín, không dối gạt người.

5. THÂN PHẬN CAO QUÝ HAY HÈN MỌN
- Thân phận sinh ra hèn mọn, bị người khinh miệt là do: Kiêu ngạo lăng nhục người khác; thiếu nợ tiền bạc, tài sản của người khác không trả; khinh rẻ, không kính trọng chư tăng ni.
- Thân phận sinh ra cao quý, được người tôn kính là do: Kính tin phụng sự Tam Bảo; thường nổ lực làm việc thiện; đối xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người.

6. SỞ HỮU TÀI VẬT
- Chịu cảnh nghèo khó bần cùng là do: Keo kiệt, bủn xỉn , không tu hạnh bố thí, trộm cướp, lường gạt tài sản của người khác.
- Được hưởng giàu sang, phú quý là do: Thường khởi tâm hiền thiện bố thí cho người, không nợ nần người khác.

7. TRI THỨC TỐT XẤU
-Tri thức xấu ác, tà kiến là do: Gần gũi những người xấu ác, ngợi khen, tán dương các pháp xấu ác, xan lận không chia sẻ, thuyết giảng Chánh pháp cho người khác.
-Tri thức hiền thiện, chân chánh là do: Thường tu tập trí tuệ chân chánh, gần gũi các bậc Sa môn, thọ nhận và hành trì Chánh pháp

Sưu Tầm

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?