NGƯỜI CÓ NHỮNG DUYÊN LÀNH TRONG CUỘC SỐNG

1. Được sinh ra trong một gia đình tử tế, đàng hoàng, trong sạch, thanh liêm.
2. Được bố mẹ để lại cho của cải.
3. Có sức khỏe tốt và được nuôi ăn học đến nơi đến chốn.
4. Được gặp thầy hiền, bạn tốt.
5. Được làm công việc chân chính (chánh nghiệp) mà mình yêu thích.
6. Được làm việc trong môi trường trong lành.
7. Gặp được người bạn đời chung thủy và thuận vợ thuận chồng.
8. Sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, có tư chất thông minh, hiền thảo.
9. Biết đi chùa lễ Phật, biết nương tựa vào Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng).
10. Gặp được các bậc minh sư chỉ cho con đường Chính pháp mà tu.
11 . Quy tụ được các đạo hữu cùng chí hướng, mộ đạo và biết sống hòa ái, yêu thương.
12 . Biết làm việc phước đức, giúp người, giúp đời.

Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!

Thầy Thích Tánh Tuệ

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Comments

SEE MORE ⏬

ĐỜI LÀ ĐỂ SỐNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐUA: ĐỪNG ĐUỔI THEO ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, MỖI NGƯỜI CÓ MỘT LỘ TRÌNH RIÊNG

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT (Buddhist Celebration Dates)

ĐỜI NGƯỜI SUY CHO CÙNG CÓ 7 CÁI PHẢI HỌC

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?

SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI

“GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN, SANG KHÔNG ĐỔI VỢ”, ĐẾN NAY CÓ MẤY AI LÀM ĐƯỢC?